-Reklama-

PRAWNIK RADZI MAMOM – ODPOWIEDZI NA WASZE PYTANIA CZ. 4

Czy do rejestracji dziecka potrzebny jest jego ojciec? Czy należą się jakieś świadczenia, jeśli w ciążę zajdzie mama na stażu? Czy ZUS może podważyć wysokość wynagrodzenia? Kto i kiedy ma prawo do zasiłku chorobowego?

-Reklama-

Mam takie nietypowe pytanie. Mianowicie, od 1 kwietnia br. jestem na stażu z UP, który ma trwać do 30 września. O ciąży dowiedziałam się 14 maja, kiedy to poszłam do ginekologa dla potwierdzenia moich przypuszczeń oraz weryfikacji wykonanego testu. Lekarz wypisał mi zwolnienie L4 do 30 czerwca, 1 czerwca kontynuował je do końca miesiąca i powiedział, że przy nastepnych wizytach będzie mi przedłużał, bo mam odpoczywać. Jestem na stażu na stanowisku sprzedawcy, więc nie jest to ciężka praca. Tylko, że czas pracy wynosi 9-11h dniowo co drugi dzień, weekendy też.(choć to niezgodne z prawami i obowiązkami stażysty) Dlatego zdecydowałam się na zwolnienie lekarskie. Byłam w urzędzie pytałam się na jakiej zasadzie jest traktowana kobieta w ciąży. Czy organizator stażu (mój szef) może przyjść do urzędu i przerwać mi staż z powodu braku realizacji, czyli tego że jestem na zwolnieniu? Czy urząd ma obowiązkek wypłacać mi za cały okres zwolnienia aż do końca umowy tj. 30 września? Może kobiety w ciąży są inaczej traktowane niż osoba, która choruje (i może być chyba na zwolnieniu łącznie 90dni)? Chcąc się dowiedzieć odpowiedzi na moje pytania i wątpliwości Pani w urzędzie nie potraktowała mnie poważnie. I zdawkowo odpowiedziała, że to zależy od mojego szefa tzn. organizatora stażu. I jeszcze moje dodatkowe pytanie. Czy będąc zarejestrowana w urzędzie pracy mam odprowadzane składki chorobowe? Czy mogę ubiegać się o zasiłek macierzyński? Czy to nie dotyczy staży, ani nie obejmuje osób zarejestrowanych w urzędzie?

Praca w ramach stażu nie jest pracą świadczoną w ramach stosunku pracy, a stażystka nie ma statusu pracownika, tylko osoby bezrobotnej, należy uznać, że nie ma podstaw do przedłużenia okresu trwania stażu ponad ten, który wynika z umowy, lub ewentualnie poza graniczny okres wskazany w przepisach. Przedłużenie stażu do okresu granicznego zależy wyłącznie od dobrej woli organizatora stażu i starosty.
Fakt zajścia stażystki w ciążę nie może stanowić podstawy do wnioskowania u starosty w kwestii skrócenia stażu. Problem może powstać wówczas, gdy stażystka zaszła w ciążę w trakcie stażu, a świadczona przez nią praca jest zaliczana do prac wzbronionych kobietom w ciąży. W takim przypadku organizator stażu będzie miał prawo, a nawet obowiązek zwrócić się do starosty z wnioskiem o wcześniejsze zakończenie stażu (przy uwzględnieniu, że nie ma innej pracy objętej programem stażu, do której pracodawca mógłby skierować stażystkę). Takie postępowanie będzie zgodne z prawem nawet mimo faktu, że ciąża nie jest powodem uzasadniającym skrócenie odbywania stażu.
Oceniając kwestię, czy stażystka ma prawo do urlopu macierzyńskiego (zasiłku macierzyńskiego) oraz dni wolnych na opiekę, należy mieć na względzie, że nie jest ona pracownikiem oraz że, będąc na stażu, podlega w jego trakcie ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym oraz wypadkowemu. Nie podlega natomiast ubezpieczeniu chorobowemu – zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie. Oznacza to, że stażystka będąca w ciąży nie będzie miała prawa do zasiłku macierzyńskiego, ponieważ są do niego uprawnione kobiety, które urodziły dziecko objęte jednocześnie ubezpieczeniem chorobowym. W przypadku gdy stażystka urodzi dziecko w trakcie stażu, nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego, ponieważ, co do zasady, urlop tego rodzaju przysługuje tylko osobie posiadającej status pracownika.
Z uwagi jednak na stan kobiety zarówno przed, jak i po porodzie lekarz może orzec niezdolność do pracy. W takim przypadku bezrobotna będzie zwolniona z obowiązku świadczenia pracy w ramach stażu, zachowując jednocześnie prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy przypadający w czasie odbywania stażu.
Co do zasady, czas pracy bezrobotnego skierowanego na staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo. Szczególnym uprawnieniem stażysty jest zakaz odbywania stażu w niedziele i święta, w porze nocnej oraz w systemie pracy zmianowej. Powyższe zakazy są względne, gdyż starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w powyższych warunkach, jeśli jest to podyktowane charakterem pracy w danym zawodzie. Zakazem o charakterze bezwzględnym jest natomiast zatrudnianie stażysty w godzinach nadliczbowych.

Czy po porodzie ojciec dziecka musi być przy rejestracji w USC? Sytuacja jest taka, że sama kompletuję wyprawkę dla dziecka, sama ponoszę koszty badań i chciałabym, żeby dzidzia jednak miała moje nazwisko, nigdy nie wiadomo co się wydarzy. Czy jest możliwość, żebym poszła sama i sama dokonała rejestracji dzidziusia, a ojciec dziecka i tak byłby wpisany w akcie? Tak sobie myślę, że teoretycznie powinno być, bo przecież są sytuacje, kiedy to rodzice nie są razem, nie kontaktują się ze sobą, a dziecko ma prawo mieć ojca wpisanego.

Nie ma takiej możliwości.
Do rejestracja urodzenia dziecka panieńskiego (z uznaniem ojcostwa) konieczne jest:
– obecność obojga rodziców
– dowody osobiste rodziców
– odpis aktu urodzenia matki dziecka jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego
W takiej sytuacji dziecko może nosić nazwisko ojca lub nazwisko podwójne (matki i ojca) (o ile dziecko zostanie uznane przez ojca albo ojcostwo zostanie ustalone przez sąd)
Nazwisko matki, dziecko nosi tylko i wyłącznie w przypadku rejestracji dziecka pozamałżeńskiego bez uznania przez biologicznego ojca.

Moje pytanie dotyczy wypłaty zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Od marca do grudnia 2014 bylam na umowę zlecenie z ZUS zatrudniona, następnie od stycznia 2015 mam umowę o pracę na pełen etat. ZUS ustalił ze należy mi minimalna krajowa, ponieważ z umowy zlecenia kwota byla minimalna, a z umowy o prace wyższa niż średnia krajowa. Chciałabym się dowiedzieć jak jest to wyliczane, ponieważ ZUS dał mi informację, że wylicza się średnia z 12 miesięcy, jednak w przypadku gdy jest zlecenie i umowa o pracę nie sumuje się to,tylko liczy z okresu ostatniego zatrudnienia. ZUS san ustalił mi kwotę zasiłku…. W związku z powyższym czy mogę się odwołać, są realne szanse na wygranie tego? Jak to wygląda od strony prawnej?

Jak najbardziej warto się odwołać. Ale oczywiście wszystko zależy od stanu faktycznego i argumentów podanych w uzasadnieniu decyzji.
ZUS nie powinien łączyć podstaw z umowy zlecenia. To oddzielna podstawa.
Proszę zapoznać się z wpisem:
http://e-prawopracy.pl/zus-moze-podwazyc-wysokosc-wynagrodzenia/i z wpisami powiązanymi z powyższym.

Jestem w 4 tyg. Lekarz powiedział że to ciążą zagrożona, jestem na umowie 3 miesięcznej – tak zwanej próbnej (umowa o pracę) 30.06 kończy się i mam podpisać kolejna czy mogę pójść na L4 nie tracąc pieniędzy? Dziękuje z góry i czekam na odpowiedź. 

Pytanie jest zbyt mało precyzje niestety.

Zasiłek chorobowy przysługuje nie tylko w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, ale także po jego ustaniu, jeśli są spełnione warunki wymagane w ustawie zasiłkowej.

Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego można nabyć w dwóch sytuacjach, gdy:
● niezdolność do pracy powstanie podczas zatrudnienia i trwa po ustaniu stosunku pracy,
● niezdolność do pracy powstanie już po rozwiązaniu umowy.

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje, gdy niezdolność do pracy z powodu choroby powstała w czasie ubezpieczenia i trwa nieprzerwanie po jego ustaniu. Za okres po ustaniu ubezpieczenia chorobowego ustala i zasiłek ten wypłaca oddział ZUS, właściwy według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do zasiłku.

Jeżeli zatem pracownik zachoruje w czasie trwania stosunku pracy i choruje bez przerwy po jego rozwiązaniu, wówczas pracodawca, który jest płatnikiem świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wypłaca pracownikowi należne świadczenie – wynagrodzenie za czas choroby albo zasiłek chorobowy do dnia rozwiązania umowy o pracę włącznie. W celu kontynuacji wypłaty zasiłku chorobowego, pracodawca po zakończeniu wypłaty przysługującego świadczenia przekazuje dokumentację do oddziału ZUS właściwego według miejsca zamieszkania pracownika.

Pracodawca ma obowiązek przedłużyć do dnia porodu terminową umowę o pracę zawartą z pracownicą, która zaszła w ciążę. Konieczność przedłużenia umowy następuje w sytuacji, gdyby umowa o pracę rozwiązała się z upływem terminu, na jaki została zawarta i jednocześnie po upływie 3. miesiąca ciąży.

Jeśli jednak umowa nie zostanie przedłużona, z uwagi na nie spełnienie powyższego warunku,  będzie Pani miała prawo tylko do zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego Pani nie nabędzie.

Zobacz jeszcze:

Prawnik radzi mamom cz.1

Prawnik radzi mamom cz. 2

Prawnik radzi mamom cz. 3

Becikowe – porady prawnika

KOLEJNE ODPOWIEDZI JUŻ WKRÓTCE. PYTANIA MOŻECIE ZADAWAĆ CO CZWARTEK NA HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CIAZADROGAMAILOWA – WIADOMOŚĆ KONIECZNIE ZACZNIJCIE OD SŁOWA: PRAWNIK.
NA WASZE PYTANIA ODPOWIADAŁA:

katarzyna-klembaPani Katarzyna Klemba,
Prawnik specjalizujący się w prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych www.e-prawopracy.pl.

Na blogu Pani Katarzyny znajdziecie wiele cennych informacji z zakresu prawa pracy, ochrony ciężarnych i ZUS.

FOTO: PIXABAY.COM; ARCHIWUM KATARZYNY KLEMBA
-Reklama-

Musisz przeczytać

Podobne artykuły

Komentarze

3 KOMENTARZE

Jesteśmy też tutaj

236,433FaniLubię
12,800ObserwującyObserwuj
414ObserwującyObserwuj

Przeczytaj również