-Reklama-

Becikowe – porady prawnika

Bardzo często pytacie o becikowe. Na wasze pytania w tym temacie, odpowiada prawnik Katarzyna Klemba.

-Reklama-
Bardzo często pytacie o becikowe. Na wasze pytania w tym temacie, odpowiada prawnik Katarzyna Klemba.

Mam pytanie dotyczące BECIKOWEGO w 2015 r. Termin porodu mam na koniec października, więc wniosek będę zapewne składać w okresie od listopada do grudnia 2015 r., w związku z tym pod uwagę biorę dochód już z 2014 r.?

​Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. (art. 15b ust. 1, 2 i 3 u.ś.r.)
Bierze się pod uwagę dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, przy czym okresem zasiłkowym jest okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych (art. 3 ust. 10 u.ś.r.).
Oznacza to, że jeśli chce Pani złożyć wniosek o becikowe w listopadzie/grudniu 2015 r., to nastąpi to w trakcie trwania ,,nowego” okresu zasiłkowego, czyli 01.11.2015 r. – 31.10.2016 r. Zatem dochód powinien być obliczony za okres poprzedzający ten okres, czyli za rok 2014 r.
Gdyby okazało się, że urodzi Pani w połowie października 2015 r. i zdąży Pani złożyć wniosek o becikowe przed upływem 31.10.2015 r., to wówczas dochód musiałby być ustalony za okres poprzedzający okres zasiłkowy, w którym składa się wniosek (01.11.2014 do 31.10.2015 r.), czyli za rok 2013.
Dwanaście miesięcy na wystąpienie ze stosownym wnioskiem to długi czas, przeważnie obejmujący dwa okresy zasiłkowe. Może więc w dogodnych okolicznościach działać na korzyść potencjalnych świadczeniobiorców.
Trzeba jednak pamiętać, że jeśli wykazujemy dochód za 2014 r., a w 2015 r. uzyskaliśmy nowe źródła dochodu (np. nowa umowa o pracę, nowa własna firma itp) powinniśmy złożyć w tej sprawie odpowiednie oświadczenie, te dochody wówczas także będą brane pod uwagę. Podobnie – jeśli po roku 2014 straciliśmy któreś źródło dochodu, należy złożyć w tej sprawie oświadczenie – wówczas dochody te nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o becikowe (art. 3 ust. 23 u.ś.r.).
Podstawowym dokumentem, który należy dołączyć do wniosku i który wykaże wysokość dochodu jest zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zaświadczenie z ZUS o pełnej składce na ubezpieczenie zdrowotne.

Żyjąc w związku partnerskim (bez ślubu) biorę pod uwagę dochody moje oraz partnera (wówczas dochody dzielę na 3 osoby), czy tylko biorę pod uwagę moje dochody, jako osoba samotnie wychowująca dziecko (wówczas dochód dzielę na 2 osoby – siebie i dziecko). Partner oczywiście uzna dziecko, w dodatku jeszcze przed porodem, żeby mógł sam je zarejestrować w urzędzie. Pytam, bo już się w tym wszystkim pogubiłam, a to moja pierwsza ciąża.

Mimo, iż z przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych nie wynika wprost wymóg doliczenia dochodu partnera do dochodu rodziny to we wszelkich interpretacjach przepisów jakie znam mówią, iż dochód ten się wlicza. Wynika to z tego, że we wniosku o ,,becikowe” wpisujemy liczbę członków rodziny aktualną na dzień jego składania. Uwzględniamy nie tylko partnera i niemowlę, ale też np. dziadków, jeśli zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym. Nie zaliczamy natomiast dziecka pozostającego w związku małżeńskim oraz mającego własne dziecko.

Formalnie zatem jest Pani niezamężna, ale żyje jednocześnie w nieformalnym związku z ojcem dziecka, a na gruncie ustawy za rodzinę rozumie się nie tylko małżonków, ale również rodziców dziecka (art. 3 ust. 16 u.ś.r.). Dlatego skoro mieszka Pani z ojcem dziecka, to nie można uznać Panią za samotnego rodzica. Ponadto, bezpieczniej będzie doliczyć dochód partnera do dochodu rodziny, bo gdy urzędnicy gminy będą mieli wątpliwości dotyczące deklaracji o samotnym wychowywania dziecka, mogą wyjaśniać sytuację, przeprowadzając wywiad środowiskowy.
Mam pytanie typu czy jeśli ojciec dziecka od razu po urodzeniu da swoje nazwisko to będę mieć problem z becikowym jako samotna matka?

Przyznanie becikowego nie jest zależne od nazwiska jakie nosi dziecko. Otrzymuje się tę zapomogę z tytułu urodzenia żywego dziecka po złożeniu stosownego wniosku i spełnieniu określonych ustawą wymagań.

Mam pytanie odnośnie nowego becikowego 2016 – jestem obecnie w 27. tygodniu ciąży, z dniem 3 maja wygasła moja umowa o pracę na zastępstwo w związku z czym wiem, że nie należy mi się zasiłek macierzyński i tutaj moje pytania: Czy mam szanse starać się o nowe becikowe 1000 zł na miesiąc, mimo że mam termin na sierpień 2015?

Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 stycznia 2016 r.
Przepisy przejściowe zakładają jednak, że ze świadczeń będą mogli skorzystać rodzice, których dzieci urodziły się przed dniem 1 stycznia 2016 r., w sytuacji gdy nie minęło jeszcze 52 tygodnie od urodzenia dziecka (i odpowiednio więcej w przypadku ciąży mnogiej).

Przepisy znowelizowanej ustawy nie obejmą rodziców podlegających innym niż powszechny system ubezpieczeniowy systemom (m.in. funkcjonariusze służb mundurowych). Ponadto, jeżeli jeden z rodziców będzie uprawniony do zasiłku macierzyńskiego, to drugiemu nie będzie przysługiwało świadczenie rodzicielskie.

KOLEJNE ODPOWIEDZI JUŻ WKRÓTCE. PYTANIA MOŻECIE ZADAWAĆ CO CZWARTEK NA HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CIAZADROGAMAILOWA – WIADOMOŚĆ KONIECZNIE ZACZNIJCIE OD SŁOWA: PRAWNIK.
NA WASZE PYTANIA ODPOWIADAŁA:
katarzyna-klemba

Pani Katarzyna Klemba,
Prawnik specjalizujący się w prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych www.e-prawopracy.pl.

Na blogu Pani Katarzyny znajdziecie wiele cennych informacji z zakresu prawa pracy, ochrony ciężarnych i ZUS.

FOTO: PIXABAY.COM; ARCHIWUM KATARZYNY KLEMBA
-Reklama-

Musisz przeczytać

Podobne artykuły

Komentarze

Jesteśmy też tutaj

236,433FaniLubię
12,800ObserwującyObserwuj
414ObserwującyObserwuj

Przeczytaj również