-Reklama-

Prawnik radzi mamom – odpowiedzi na wasze pytania cz. 3

Brak ubezpieczenia w ciąży, komu dostarczać L4 - pracownikowi czy ZUS, ślub podczas zwolnienia, przedłużenie umowy o pracę - to tylko niektóre zagadnienia, o jakie pytałyście naszą prawnik. Zobaczcie, może wam też się coś przyda.

-Reklama-

Moje pytanie dotyczy ubezpieczenia i świadczeń w szpitalu, czy mam prawo do korzystania z usług szpitalnych na NFZ oraz z porodu, będąc obecnie jedynie na kontynuacji zwolnienia L4 – mimo już wygaśniętej umowy?

Każda kobieta w ciąży (oraz w zakresie porodu i połogu)  posiadająca obywatelstwo polskie (lub prawo stałego pobytu) i zamieszkująca na terenie Polski ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Jeżeli jest osobą nieubezpieczoną – wystarczy, że poda tę informację w placówce ochrony zdrowia. W tym przypadku ma zastosowanie art. 2 ust. 1 pkt 4 u.ś.o.z. , który stwierdza, że osoby posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu i połogu – mają prawo do świadczeń na zasadach określonych w tej ustawie. Osoba korzystająca z tego prawa powinna okazać dokumenty potwierdzające zamieszkanie i obywatelstwo (np. dowód)  i złożyć stosowne oświadczenie o braku ubezpieczenia. W razie problemów należy skontaktować się z biurem Rzecznika Praw Pacjenta.
Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni są finansowane z budżetu państwa, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej – art. 13 u.ś.o.z.
Zatem reasumując, kobieta w ciąży nieposiadająca żadnego tytułu ubezpieczenia wciąż ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych i to wszystkich świadczeń, jakie muszą być jej udzielone ze względu na stan zdrowia. Ze względu na brak dokumentu poświadczającego ubezpieczenie można się posłużyć np. kartą przebiegu ciąży.

Jestem na L4 leżacym, w środku tygodnia biorę ślub. Czy mogę napisać jakiś wniosek do ZUSu żebym w ten dzień nie miała kontroli z powodu ślubu, którego już nie przełożę…

Szczerze mówiąc, uważam to za ryzykowne posunięcie, informowanie ZUS o tym zdarzeniu.

Górnolotnie pisząc, w czasie zwolnienia lekarskiego pracownik jest czasowo zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i wykonywania innych czynności mających związek z pracą. W tym czasie przejawem troski pracownika o dobro zakładu pracy jest stosowanie się do wskazań lekarskich i powstrzymywanie się od wykonywania czynności mogących przedłużyć jego nieobecność w pracy.

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich polega na ustaleniu, czy dana osoba w okresie, w którym jest niezdolna do pracy:

– nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem;
– nie wykonuje pracy zarobkowej.

Za wykorzystanie zwolnienia od pracy niezgodnie z jego celem uważa się między innymi nieprzestrzeganie wskazań lekarskich dotyczących nakazu leżenia w łóżku, zakazu wykonywania różnych prac domowych, prac w ogrodzie lub gospodarstwie rolnym czy też inne wykorzystywanie zwolnienia do celów innych niż leczenie.

„Branie” ślubu podczas zwolnienie lekarskiego „leżącego” może być potraktowane przez ZUS jako korzystanie z niego w sposób sprzeczny z jego celem.

Od 20 maja jestem na zwolnieniu ciążowym. Do tej pory zwolnienia dostarczałam do mojej firmy, ale podobno po upływie 33 dni płatnikiem będzie ZUS i zastanawiam się czy kolejne zwolnienia muszę dostarczać do ZUSU czy dalej do pracodawcy?

Miejsce dostarczenia otrzymanego zwolnienia lekarskiego uzależnione jest głównie od tego, jaki podmiot uprawniony jest w danej sytuacji do wypłaty należnego zasiłku. Zgodnie bowiem z art. 62 Ustawy z 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA ubezpieczony zobowiązany jest przedłożyć w terminie 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi zasiłków.

Wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego mogą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, realizować dwa podmioty. Jednym z nich jest ZUS, drugim natomiast może być zakład pracy.

Osoby ubezpieczone, których pracodawcy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, zobowiązane są dostarczyć zwolnienie lekarskie do siedziby pracodawcy, ponieważ to do niego występują o zasiłek chorobowy przysługujący w okresie ubezpieczenia chorobowego.

W przypadku ubezpieczonych, których pracodawcy zatrudniają nie więcej niż 20 osób, płatnikiem zasiłku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednak zgodnie z art. 62 ust. 2 Ustawy, oni także zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego swojemu pracodawcy. W tej sytuacji, to pracodawca, będący płatnikiem składek, przekazuje to zaświadczenie do ZUS.

Tak więc jeśli Pani stosunek nadal trwa, zwolnienie lekarskie przekazuje Pani swojemu pracodawcy.

Proszę o informację odnośnie przedłużenia umowy. Umowę o pracę na czas określony (0,5 etatu) podpisałam z dniem 01.01.2015 r do 30.06.2015 r.., później etat został mi powiększony o kolejne 0,5 etatu. Niemniej, nie było zmiany umowy o pracę, tylko zmienił się jej czas trwania. Kolejne 0,5 etatu obowiązywał od 01.02.2015 r. do 30.04.2015 r. W tamtym czasie byłam już w 3 miesiącu ciąży. Jak wygląda z mocy prawa przedłużenie umowy do dnia porodu ? Dodam, że moja umowa do dnia porodu została mi przedłużona tylko na 0,5 etatu z racji, że taką umowę podpisywałam. Dziękuje za informacje.

Powiem szczerze, że nie za bardzo rozumiem stan faktyczny sprawy. Nie wiem jak dochodziło do zmian umowy, czy na podstawie porozumień stron, czy były to zmiany czasowe.

Pracodawca ma obowiązek przedłużyć do dnia porodu terminową umowę o pracę zawartą z pracownicą, która zaszła w ciążę. Konieczność przedłużenia umowy następuje w sytuacji, gdyby umowa o pracę rozwiązała się z upływem terminu, na jaki została zawarta i jednocześnie po upływie 3. miesiąca ciąży.

Podsumowując – w przypadku pracownic zatrudnionych na czas określony, na czas wykonania określonej pracy oraz na okres próbny przekraczający 1 miesiąc, jeżeli umowy te uległyby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży, to należy przedłużyć je do dnia porodu.

KOLEJNE ODPOWIEDZI JUŻ WKRÓTCE. PYTANIA MOŻECIE ZADAWAĆ CO CZWARTEK NA HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CIAZADROGAMAILOWA – WIADOMOŚĆ KONIECZNIE ZACZNIJCIE OD SŁOWA: PRAWNIK.
NA WASZE PYTANIA ODPOWIADAŁA:

katarzyna-klembaPani Katarzyna Klemba,
Prawnik specjalizujący się w prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych www.e-prawopracy.pl.

Na blogu Pani Katarzyny znajdziecie wiele cennych informacji z zakresu prawa pracy, ochrony ciężarnych i ZUS.

FOTO: PIXABAY.COM; ARCHIWUM KATARZYNY KLEMBA
-Reklama-

Musisz przeczytać

Podobne artykuły

Komentarze

Jesteśmy też tutaj

236,433FaniLubię
12,800ObserwującyObserwuj
414ObserwującyObserwuj

Przeczytaj również