-Reklama-

Trening Umiejętności Społecznych – czy moje dziecko tego potrzebuje?

Umiejętności społeczne to zdolność do nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi ludźmi, komunikowania się, współpracy, rozwiązywania problemów i radzenia sobie z emocjami. Umiejętności te są niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie i osiągania satysfakcji z życia. Jednak nie każdy rodzi się z nimi lub rozwija je w naturalny sposób. Niektóre osoby mogą mieć trudności w nabywaniu lub stosowaniu umiejętności społecznych z powodu różnych czynników, takich jak zaburzenia rozwojowe, traumy, lęki, brak wsparcia czy niskie poczucie własnej wartości. Dla takich osób istnieje specjalna metoda terapeutyczna, która pomaga im w poprawie swojego funkcjonowania społecznego - Trening Umiejętności Społecznych (TUS).

-Reklama-

Na czym polega Trening Umiejętności Społecznych?

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to metoda terapeutyczna, która ma na celu nauczenie lub doskonalenie umiejętności społecznych u osób, które mają z nimi problemy. Trening polega na regularnych spotkaniach grupowych pod kierunkiem terapeuty – trenera TUS, który prowadzi uczestników przez różne etapy procesu terapeutycznego. Etapy te obejmują:

 • Diagnozę – polega na indywidualnej rozmowie z każdym uczestnikiem, która służy do poznania jego trudności, potrzeb, celów i oczekiwań oraz do oceny jego poziomu umiejętności społecznych.
 • Planowanie – polega na ustaleniu wspólnych zasad pracy grupowej, wyborze tematów i technik treningowych oraz określeniu harmonogramu spotkań.
 • Realizację – polega na prowadzeniu zajęć grupowych, podczas których uczestnicy uczą się i ćwiczą różne umiejętności społeczne za pomocą różnych metod, takich jak: prezentacje, dyskusje, ćwiczenia praktyczne, scenki, role-play, gry i zabawy.
 • Ocenę – polega na monitorowaniu postępów uczestników, sprawdzaniu ich wiedzy i umiejętności oraz zbieraniu ich opinii i sugestii.
 • Podsumowanie – polega na podsumowaniu efektów treningu, omówieniu osiągniętych celów i zmian oraz przygotowaniu do kontynuacji pracy nad umiejętnościami społecznymi po zakończeniu treningu.

Jakie są cele i korzyści Treningu Umiejętności Społecznych?

Trening Umiejętności Społecznych ma wiele celów i korzyści dla uczestników. Oto niektóre z nich:

 • Poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych – uczestnicy dowiadują się, co to są umiejętności społeczne, jakie są ich rodzaje i funkcje oraz jak je stosować w różnych sytuacjach.
 • Rozwój lub nabycie umiejętności wykonawczych – uczestnicy uczą się i ćwiczą konkretne umiejętności społeczne, takie jak: nawiązywanie kontaktu wzrokowego, uśmiechanie się, przedstawianie się, zadawanie i odpowiadanie na pytania, słuchanie aktywne, wyrażanie opinii i uczuć, proszenie o pomoc i oferowanie pomocy, radzenie sobie z krytyką i konfliktem itp.
 • Zmiana postaw i przekonań – uczestnicy pracują nad swoim nastawieniem do siebie i innych ludzi oraz nad swoimi przekonaniami dotyczącymi swoich możliwości i ograniczeń. Uczą się być bardziej pewnymi siebie, asertywnymi, otwartymi i tolerancyjnymi.
 • Poprawa samopoczucia i jakości życia – uczestnicy zyskują większą satysfakcję z życia, lepsze relacje z innymi ludźmi, większe poczucie sensu i wartości, mniejszy poziom stresu i lęku oraz lepsze zdrowie fizyczne i psychiczne.

Dla kogo przeznaczony jest Trening Umiejętności Społecznych?

Trening Umiejętności Społecznych jest przeznaczony dla osób w różnym wieku, które mają trudności w nabywaniu lub stosowaniu umiejętności społecznych z powodu różnych czynników. Mogą to być osoby z zaburzeniami rozwojowymi, takimi jak: autyzm, zespół Aspergera, ADHD, dysleksja czy dyskalkulia. Mogą to być też osoby z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak: depresja, fobia społeczna, zaburzenia osobowości czy uzależnienia. Mogą to być również osoby, które doświadczyły traumy, przemocy, odrzucenia czy wykluczenia społecznego. Trening Umiejętności Społecznych może być stosowany zarówno jako forma terapii indywidualnej, jak i grupowej. Może być też uzupełnieniem innych form pomocy psychologicznej lub pedagogicznej.

Czy moje dziecko potrzebuje TUS?

Jeśli zastanawiasz się, czy twoje dziecko potrzebuje TUS, możesz zwrócić uwagę na kilka sygnałów, które mogą wskazywać na trudności w funkcjonowaniu społecznym. Oto niektóre z nich:

 • Twoje dziecko ma problemy z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktu z rówieśnikami. Unika zabawy w grupie, izoluje się lub jest odrzucane przez innych. Nie potrafi nawiązać przyjaźni ani współpracować z innymi.
 • Twoje dziecko ma trudności z komunikacją werbalną i niewerbalną. Nie potrafi wyrazić swoich myśli, uczuć i potrzeb w sposób jasny i zrozumiały. Nie potrafi też odczytywać sygnałów płynących od innych ludzi, takich jak mimika, gesty czy ton głosu. Nie potrafi dostosować swojego sposobu mówienia do sytuacji i rozmówcy.
 • Twoje dziecko ma trudności z radzeniem sobie z emocjami. Nie potrafi rozpoznać, nazwać i kontrolować swoich emocji. Reaguje impulsywnie, agresywnie lub wybuchowo na sytuacje stresujące lub frustrujące. Nie potrafi też okazywać empatii i zrozumienia dla emocji innych ludzi.
 • Twoje dziecko ma trudności z rozwiązywaniem problemów i konfliktów. Nie potrafi znaleźć rozwiązań, które będą korzystne dla obu stron. Nie potrafi negocjować, kompromisować ani ustępować. Nie potrafi też bronić swoich praw i granic ani szanować praw i granic innych ludzi.

Jeśli Twoje dziecko wykazuje niektóre lub wszystkie z tych zachowań, może to oznaczać, że ma trudności w nabywaniu lub stosowaniu umiejętności społecznych. W takim przypadku warto skonsultować się z psychologiem lub pedagogiem, który oceni poziom umiejętności społecznych dziecka i zaproponuje odpowiednią formę pomocy. Jedną z takich form może być Trening Umiejętności Społecznych (TUS), który jest skuteczną metodą terapeutyczną ukierunkowaną na poprawę funkcjonowania społecznego dzieci i nastolatków.

Ile kosztuje TUS?

Koszty TUS mogą się różnić w zależności od miejsca, czasu i formy zajęć. Przykładowe ceny z wybranych ośrodków prywatnych to np. 80-120 zł/90 min (zajęcia grupowe). Zazwyczaj TUS obejmuje kilkadziesiąt spotkań w ciągu roku i można zapłacić za całość, co jest korzystniejszą opcją.

-Reklama-

Musisz przeczytać

Podobne artykuły

Komentarze

Jesteśmy też tutaj

236,433FaniLubię
12,800ObserwującyObserwuj
414ObserwującyObserwuj

Przeczytaj również