-Reklama-

PRAWNIK RADZI MAMOM – ODPOWIEDZI NA WASZE PYTANIA CZ. 5

Jak pozbyć się niechcianego lokatora? Czy ciąża z drugim partnerem może wpłynąć negatywnie na decyzję sądu, dotyczącą władzy rodzicielskiej? Praca na umowę zlecenie, a L4. Zobacz, co na ten temat sądzi prawnik.

-Reklama-

 Chodzi o to jak się pozbyć niechcianego lokatora. Mąż 2 lata temu kupił od swojego starszego brata dom, w tym domu do czasu zakupu zamieszkiwali rodzice i drugi brat chory na schizofrenie (to nie jest dom rodzinny, drugi brat nie jest zameldowany i nie posiada umowy najmu) od początku mąż mówił żeby się wyprowadzili, niestety drugi brat do tej pory tego nie zrobił (ma 38 lat nigdy nie pracował, nałogowo prześladuje przed komputerem do rachunków się nie dokłada, robi awantury, wzywa policje grozi ze nas wsadzi do więzienia). Mamy 5 miesięczne dziecko, o które się boimy, przez nocne awantury mały nie może spać w nocy. Jak mamy się go legalnie pozbyć z domu (dodam że dom rodzinny gdzie jest zameldowany stoi dla niego otworem).

Z opisanej sytuacji wynika, że w zakupionym przez Pani męża domu, zamieszkuje tylko chory na schizofrenię brat męża, gdyż rodzice opuścili Państwa mieszkanie. Zatem lokator przebywa w domu bez (pisemnej) podstawy prawnej, np. umowy najmu czy prawa własności, ale za to za waszą zgodą. To oznacza, że sytuację należy traktować tak jakby posiadał on umowę użyczenia. Stosownie do art. 710 k.c.: Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. To, że nie macie Państwo z bratem męża pisemnej umowy nie oznacza, że nie występuje między wami żaden węzeł prawny. Umowa użyczenia może być bowiem zawarta ustnie i tak też jest w tym przypadku. Jeśli nie zgadzacie się na to, aby lokator przebywał w państwa domu najlepiej będzie wypowiedzieć mu umowę użyczenia na piśmie, wezwać do opuszczenia domu oraz uzyskać od brata męża potwierdzenie, że takie oświadczenie otrzymał.
Termin wypowiedzenia umowy użyczenia nie jest określony w przepisach prawa cywilnego. Przyjmuje się, że musi to być termin rozsądny. Orzecznictwo stoi na stanowisku, że można sięgnąć do przepisów o wypowiedzeniu najmu. Podstawą wypowiedzenia będzie w tym przypadku art. 716 k.c. Zgodnie z nim: Jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy (brat korzysta z mediów nie opłacając rachunków), jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy (złożenie rodziny, małe dziecko), użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.
W wypowiedzeniu powinniście Państwo poinformować brata męża, że nie zgadzacie się na jego dalsze zamieszkiwanie, obawiacie się zarówno o siebie jak i o dziecko, któremu należy zapewnić niezakłócone warunki bytowe. Powinniście wskazać również na fakt, iż brat męża korzysta z mediów dostarczanych do mieszkania, a nie partycypuje w opłatach za nie.
Jeżeli lokator nie opuści domu w terminie wskazanym w wypowiedzeniu będziecie mogli skierować przeciwko niemu sprawę o eksmisję do sądu, a także naliczyć odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu. Podstawę ewentualnego roszczenia o eksmisję stanowić może art. 222 § 1 k.c.: Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.
Gdyby brat męża żądał oddalenia powództwa ze względu na zasady współżycia społecznego (jest chory na schizofrenię), Pani mąż może wskazać, że nie jest w stanie zaspokoić własnych potrzeb mieszkaniowych założonej rodziny z uwagi na działania podejmowane przez chorego brata – awantury, wzywanie policji, groźby o umieszczeniu w więzieniu.

Warto w tym miejscu zwrócić także uwagę na obowiązek alimentacyjny wynikający z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej, a więc osoby, z których jedna pochodzi od drugiej (wnuki, dzieci, czyli zstępnych oraz rodziców, dziadków, czyli wstępnych) i rodzeństwo, czyli osoby, które mają chociaż jednego wspólnego przodka.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje kolejność w jakiej krewni obciążani są obowiązkiem alimentacyjnym. Najpierw jest to były małżonek, następnie zstępni, później wstępni i w ostatniej kolejności rodzeństwo. Obowiązek ten może obciążyć rodzeństwo dopiero gdy nie ma zstępnych i wstępnych albo nie mogą oni wykonać swojego obowiązku i jest uzależniony od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego rodzeństwa. O świadczenia alimentacyjne od rodzeństwa może ubiegać się tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. Stan niedostatku trzeba udokumentować, czyli wskazać, że dochody nie wystarczają na podstawowe wydatki np. jedzenie czy opłaty. Trzeba również uargumentować niemożność podjęcia dodatkowej pracy.

Od obowiązku alimentacyjnego rodzeństwo może się uchylić, jeśli powodowałby on nadmierny uszczerbek dla samego zobowiązanego lub jego najbliższej rodziny.

Z opisanej sytuacji wynika, iż obowiązek alimentacyjny nie będzie stał na przeszkodzie eksmisji brata męża z domu, z uwagi na to, że w pierwszej kolejności powinni zaopiekować się nim jego rodzice, jako wstępni.

Czy jeśli nie jestem z ojcem dziecka od grudnia, mam nowego partnera i jestem w 5. tyg ciąży chcemy wspólnie zamieszkać córka go uwielbia i wzajemnie. A sprawę o widzenia i powierzenie władzy rodzicielskiej mam w trakcie, to czy ciąża z nowym partnerem może wpłynąć negatywnie na decyzje sądu? Córka nie zostanie odrzucona przez nas, jeśli się pojawi nowe dziecko. Mam zasądzone alimenty na córkę. Ojciec córki raz w tygodniu ją odwiedzana – max pół godz.

Nie ma przepisu prawa, który wprost formułowałby przesłankę, że wstąpienie w nowy związek partnerski wpływa na toczącą się sprawę o władzę rodzicielską w ten sposób, że przesłanka ta działa na Pani niekorzyść. Tym niemniej ojciec dziecka ma prawo do obrony i może użyć tego argumentu przeciwko Pani i próbować wykazać, że nowy związek, dziecko z innym mężczyzną będzie miało negatywny wpływ na wykonywanie przez Panią roli rodzica względem córki. Pani również przysługuje obrona i podważanie argumentów drugiej strony. Do oceny sądu będzie należało czy Pani nowy związek będzie miał wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie władzy rodzicielskiej.
Przewidywać można, że jeśli ojciec córki wie o partnerze i o ciąży, to jego kolejnym posunięciem może być powództwo o obniżenie alimentów, uargumentowane Pani lepszą sytuacją materialna z uwagi na nowy związek – wymaga to oczywiście udowodnienia przed sądem i wykazania, że tak właśnie jest. Pani rola (ewentualnie) będzie polegała na tym, by przekonać sąd, że ojciec córki nie ma racji.

Piszę z takim zapytaniem ponieważ pracowałam na umowę zlecenia na czas nieokreślony od 7 stycznia 2014 r.  Od mniej więcej 12 kwietnia (od początku ciąży czyli od 5tc)  jestem na L4. Dowiedziałam się wtedy też od P. Kierownik ze w przyszłym roku przy rozliczeniu pitu będę miała do zapłacenia ok. 2 tys zł dlatego ze oni nie opłacają (i tu właśnie nie wiem czego), powiedziała tylko że jest to jakieś 18% co miesiąc od podstawy. Moje pytanie jest takie czy jest to zgodne z prawem ponieważ w umowie nie ma o tym ani słowa, a ja się kompletnie na tym nie znam. Bardzo proszę o odpowiedz ponieważ te 2 tysiące są to dla mnie dość duże pieniądze.

W tak pobieżnie przedstawionej sytuacji należy uznać, że zleceniodawca nie odprowadził od Pani umowy podatku – wskazuje na to te 18%, o których wspomniała Kierowniczka. Z racji tego jednak, że podane informacje są bardzo wybiórcze, zlecam pisemne wystąpienie do zleceniodawcy (z potwierdzeniem odbioru pisma, w związku z uzyskaną informacją od Kierownika) o wydanie pisemnej odpowiedzi o odprowadzanych składkach ZUS oraz kwot podatku od zawartej umowy zlecenia. Zleceniodawca nie może odmówić wydania takiego zaświadczenia.
Ponadto w celu zbadania prawidłowości Pani rozliczenia (po uzyskanym zaświadczeniu) wymagane jest informacja czy ta umowa jest Pani jedynym źródłem dochodu czy nie. Jeśli nie, to czy umowa zlecenia wykonywana jest na rzecz tego samego pracodawcy, z którym ma Pani zawartą jeszcze inną umowę (np. o pracę) czy na rzecz innego pracodawcy.

KOLEJNE ODPOWIEDZI JUŻ WKRÓTCE. PYTANIA MOŻECIE ZADAWAĆ CO CZWARTEK
Pytanie ślijcie na [email protected] – w temacie koniecznie wpiszcie PRAWNIK
NA WASZE PYTANIA ODPOWIADAŁA:

katarzyna-klembaPani Katarzyna Klemba,
Prawnik specjalizujący się w prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych www.e-prawopracy.pl.

Na blogu Pani Katarzyny znajdziecie wiele cennych informacji z zakresu prawa pracy, ochrony ciężarnych i ZUS.

FOTO: PIXABAY.COM; ARCHIWUM KATARZYNY KLEMBA
-Reklama-

Musisz przeczytać

Podobne artykuły

Komentarze

Jesteśmy też tutaj

236,433FaniLubię
12,800ObserwującyObserwuj
414ObserwującyObserwuj

Przeczytaj również