Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Iguana Koncept Anna Kuliberda z siedzibą w Warszawie (03-290), przy ul. Podłużnej 30h/4 w celach marketingowych oraz na przekazywanie mi informacji o wydarzeniach na serwisie www.mamy-mamom.pl przy użyciu telefonu zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 243).”