Zgoda na przesyłanie informacji handlowych

„Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej, w tym na podany przeze mnie w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej, przez: Iguana Koncept Anna Kuliberda z siedzibą w Warszawie (03-290), przy ul. Podłużnej 30h/4 oraz podmioty współpracujące, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).”