Regulamin „Produkt Miesiąca” – edycja luty

§1

Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu „Produkt Miesiąca” jest właściciel strony mamy-mamom.pl Iguana Koncept Anna Kuliberda, ul. Podłużna 30h/4, 03-290 Warszawa (zwanym dalej: „Organizatorem”).

2. Wszelkie prawa do Plebiscytu „Produkt Miesiąca” logo Plebiscytu „Mamy Mamom polecają” oraz wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Plebiscytem „Produkt Miesiąca” przysługują Organizatorowi.

3. Niniejszy regulamin określa zasady głosowania online w Plebiscycie „Produkt Miesiąca”.

4. „Biorącym udział w głosowaniu” lub „głosującym” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba, która odda swój głos online na jednego z kandydatów w Plebiscycie „Produkt Miesiąca” za pośrednictwem strony internetowej o adresie:

Luty https://mamy-mamom.pl/mamy-polecaja-mamom-zaglosuj-na-produkt-miesiaca-2

Marzec https://mamy-mamom.pl/mamy-polecaja-mamom-zaglosuj-na-produkt-miesiaca-3/

5. Biorący udział w głosowaniu, przed wzięciem udziału w głosowaniu online, jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem. Wzięcie udziału w głosowaniu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§2

Zasady głosowania online

1. Organizator wybiera kandydatów (marki lub produkty), którzy wezmą udział w plebiscycie na „Produkt Miesiąca” i prezentuje ich w artykule „Mamy polecają Mamom – zagłosuj na produkt miesiąca! 

2. W artykule są zaprezentowani wszyscy kandydaci biorący udział w głosowaniu oraz ankieta do głosowania.

3. Biorący udział w głosowaniu ma możliwość wyboru jednego z kandydatów i głosowania tylko jeden raz z jednego urządzenia.

4. Głos na danego kandydata zostanie oddany w momencie zaznaczenia pola przy nazwie kandydata na stronie internetowej w artykule: Mamy polecają Mamom – zagłosuj na produkt miesiąca! (ankieta na dole strony) i następnie wciśnięcia przycisku „Głosuję”.

5. Głosowanie jest jawne i po zagłosowaniu Głosujący widzą dotychczasowy wynik plebiscytu.

6. Biorący udział w głosowaniu nie może doprowadzać do destabilizacji strony internetowej oraz dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

7. Oddanie głosu w głosowaniu online jest bezpłatne.

8. Głosowanie trwa od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej informacji na stronie mamy-mamom.pl kilka dni po zamknięciu głosowania.

9. Głosowanie na „Produkt Miesiąca” wygrywa kandydat, który w trakcie trwania głosowania otrzyma najwięcej głosów.

§3

Postanowienia końcowe

1. W przypadku reklamacji związanych z funkcjonowaniem strony internetowej, za pomocą której odbywa się głosowanie online lub z samym głosowaniem online, należy pisemnie lub e-mailowo skontaktować się z Organizatorem. W ciągu 7 dni roboczych Biorący udział w głosowaniu otrzyma odpowiedź zwrotną od Organizatora.

2. Niniejszy Regulamin można utrwalić w postaci wydruku lub zapisu elektronicznego.

3. W celu skorzystania z głosowania online należy mieć zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja 10.0 lub wyższa, Mozilla Firefox 30.x lub wersja wyższa, Google Chrome w wersjach 50 i wyższych oraz dysponować komputerem z dostępem do Internetu.

4. Należy pamiętać, że korzystanie z każdej strony internetowej może powodować zagrożenia, np. w postaci złośliwego oprogramowania, przy czym Organizator dołoży należytej staranności, aby zminimalizować zagrożenie.

5. W przypadku problemów technicznych wynikających nie z winy Organizatora, głosowanie na „Produkt Miesiąca” w zależności od potrzeb może zostać: przerwane, odroczone lub powtórzone.