Regulamin konkursu „1. rok z życia mojego dziecka”

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkursem nazywamy „1. rok z życia mojego dziecka”
2. Organizatorem Konkursu jest serwis www.mamy-mamom.pl
3. Fundatorem Nagród są firmy:

Momo Kids
ul. Trakt Lubelski 237 N
04-667 w Warszawa

LABORATOIRES EXPANSCIENCE POLSKA SP. Z O.O.
Ul. Żelazna 67/78
00-871 Warszawa

MAVERO s.c. Kamila Witkowska, Agnieszka Warnicka-Kuchta
ul. Bartycka 71/55
00-716 Warszawa

POLCONSULT INT. Sp. z o.o.
ul. J. Kubickiego 17/9
02–954 Warszawa

EDIPRESSE POLSKA SA
ul. Wiejska 19,
00-480 Warszawa

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na stronie www.mamy-mamom.pl
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 13.04-30.04.2016.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) nie jest pracownikiem www.mamy-mamom.pl
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi w trakcie trwania konkursu: przesłać kolaż dowolnej liczby zdjęć w jednym pliku, ilustrującego 1. rok z życia dziecka
c) Pracę wraz z danymi osobowymi uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, adres, telefon) należy wysłać na adres: [email protected]
3. Zgłaszając pracę do konkursu rodzic jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego dziecka w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, w tym publikację fotografii na liście nagrodzonych

§ 3
NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są:

1 miejsce

ZABAWOREK XL od Momo Kids

Zestaw Doppel Herz: Na włosy + Biotyna (30 kapsułek), Morwa Slim Efekt (60 tabletek)
2 x plastry pluszowe od Mavero
Zestaw Mustela: Balsam do nacierania klatki piersiowej 40 ml, Krem do przewijania 50 ml

2 miejsce

Puzzle lub Memo podróżnicze od Edipresse – 1 szt.
Zestaw Doppel Herz: Na włosy + Biotyna (30 kapsułek), Morwa Slim Efekt (60 tabletek)
Zestaw Mustela: Balsam do nacierania klatki piersiowej 40 ml, Krem do przewijania 50 ml
2 x plastry pluszowe od Mavero

3 miejsce

Zestaw Doppel Herz: Na włosy + Biotyna (30 kapsułek), Morwa Slim Efekt (60 tabletek)
Zestaw Mustela: Balsam do nacierania klatki piersiowej 40 ml, Krem do przewijania 50 ml
1 x  plastry pluszowe od Mavero

Wyrożnienia

5 x puzzle lub memo podróżnicze od Edipresse – po 1 szt.

2. Zdobywcami nagród będzie 8 osób, których prace zostaną uznane za najlepsze spośród nadesłanych zgłoszeń.
3. Laureaci zostaną wybrani i ogłoszeni w ciągu 7 dni od dnia zakończenia konkursu.
4. Nie ma możliwości wymiany Nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu kilku godzin od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.
7. Dodatkowo – informacja o zwycięzcach zostanie przedstawiona na stronie www.mamy-mamom.pl
8. Nagrody wysyłane są tylko na terenie Polski

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.