-Reklama-

Na jakie świadczenia możesz liczyć po porodzie?

500+, zasiłki rodzinne, becikowe, kosiniakowe, dodatki. Gubisz się w tym wszystkim? Sprawdź, co ci się należy z racji urodzenia i wychowywania dziecka.

-Reklama-

Jednorazowe becikowe

Ile: 1000 zł jednorazowo

Komu się należy: osobom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne, jeśli dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza 1922 zł netto miesięcznie.

Gdzie się zgłosić:
Wniosek składa się w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej.
Wniosek o jednorazowe becikowe należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Razem z wnioskiem przedkłada się również: zaświadczenie o tym, że matka była pod opieką medyczną najpóźniej od 10. tygodnia ciąży, akt urodzenia dziecka lub dzieci, dowód osobisty, zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie rodziny, zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, ew. orzeczenie sądu dot. zasądzenia alimentów na dziecko.

Zobacz wniosek >>>>> tutaj

Więcej o becikowym >>>>> czytaj tutaj

Roczne becikowe tzw. kosiniakowe

Ile: 1000 zł/miesiąc:
– przez rok, jeśli urodziło się jedno dziecko,
– przez 65 tygodni, jesli urodziły się bliźnięta
– przez 67 tygodni, jeśli urodziły się trojaczki
– przez 69 tygodni, jeśli urodziły się czworaczki
– przez 71 tygodni, jeśli urodziło się więcej niż 4 dzieci.

Komu się należy:
matkom i ojcom, którym nie przysługuje roczny urlop rodzicielski czyli tym, którzy nie mają ubezpieczenia. Są to: osoby bezrobotne, studiujące, zatrudnione na umowę o dzieło.
Becikowe to przysługuje również tym rodzicom, których zasiłek macierzyńskim byłby niższy niż 1000 zł/miesięcznie – także tym zatrudnionym na umowę zlecenie, na część etatu, rolnikom lub prowadzącym własną działalność gospodarczą. Wówczas dochodzi do wyrównania zasiłku do kwoty 1000 zł/miesięcznie.

UWAGA! Świadczenie jest wypłacane bez względu na dochód w rodzinie.

Gdzie się zgłosić:
Wnioski (wraz z aktem urodzenia dziecka) składa się w instytucjach gminnych (m.in. w powiatowych centrach rodziny i w ośrodkach pomocy społecznej) oraz przez internet. Po świadczenie należy zgłosić się w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeśli matka zgłosi się po terminie, świadczenie będzie jej przysługiwać dopiero od momentu złożenia wniosku.

Zobacz wniosek >>>>> tutaj

[contentblock id=1 img=gcb.png]

Świadczenie wychowawcze 500+

Ile: 500 zł/miesięcznie na każde dziecko w rodzinie poniżej 18. roku życia.

Dla kogo: Świadczenie przysługuje co miesiąc każdej rodzinie, w której są dzieci poniżej 18 roku życia. 500+ wypłacane jest na każde dziecko. Bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Gdzie się zgłosić: Wniosek można złożyć przez internet za pomocą platformy [email protected]., przez bank (wybrane banki) lub osobiście w gminie zamieszkania (urzędzie miasta, gminy, ośrodku pomocy społecznej lub centrum do realizacji świadczeń socjalnych). Przy składaniu wniosku elektronicznego trzeba posiadać tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Uwaga! Świadczenie  nie będzie wliczane do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin i  nie spowoduje utraty tych świadczeń.

Zobacz wniosek >>>> tutaj

Zasiłek rodzinny

Ile: w zależności od wieku dziecka

95 zł/miesięcznie – na dziecko do 5. roku życia
124 zł/miesięcznie – na dziecko między 5. a 18. rokiem życia
135 zł/miesięcznie – na dziecko między 18. a 24. rokiem życia (jeśli dziecko się nadal uczy)

Komu się należy: Rodzicom spełniającym kryterium dochodowe. Miesięczny rodzinny dochód na osobę nie powinien przekroczyć 674 zł lub 764 zł – jeśli jedną z osób w rodzinie jest posiadacz orzeczenia o niepełnosprawności. Uwaga! Obecnie funkcjonuje zasada „złotówka za złotówkę”, według której rodzina przekraczająca próg dochodowy nie jest automatycznie pozbawiana zasiłku, ale jej świadczenie są pomniejszane o kwotę, o jaką został przekroczony próg dochodowy.

Gdzie się zgłosić: wnioski składa się w instytucjach gminnych (m.in. w powiatowych centrach rodziny i w ośrodkach pomocy społecznej)

Dodatki do zasiłków rodzinnych

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Ile: 400 zł/miesięcznie przez:

24 miesiące – w przypadku sprawowania opieki nad jednym dzieckiem,
36 miesięcy – w przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem (bliźnięta, trojaczki, czworaczki itd.)
72 miesiące – w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym

Komu się należy – osobom, którym przysługuje zasiłek rodzinny.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Ile: 193-386 zł/miesięcznie – w zależności od ilości urodzonych dzieci + 80 zł/miesięcznie jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności (nie więcej niż +160 zł na wszystkie dzieci).

Komu się należy: osobom, którym przysługuje zasiłek rodzinny, które samotnie wychowują dziecko a nie zostały zasądzone alimenty.

Dodatek ten może być przyznany maksymalnie na dwoje dzieci.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Ile: 95 zł/miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko

Komu się należy: osobom, którym przysługuje zasiłek rodzinny i które opiekują się więcej niż 2 dzieci.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Ile:
90 zł/miesięcznie – na dziecko do 5. roku życia
110 zł/miesięcznie – na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Komu się należy: osobom, którym przysługuje zasiłek rodzinny a ponadto dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności (także umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności).

Świadczenie pielęgnacyjne

Ile: Od 1 stycznia 2020 roku świadczenie będzie wynosić 1830 zł

Komu przysługuje: matce lub ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka z orzeczeniem niepełnosprawności, którzy musieli zrezygnować z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem.

autor: iguana
foto: pixabay.com
-Reklama-

Musisz przeczytać

Podobne artykuły

Komentarze

4 KOMENTARZE

Jesteśmy też tutaj

236,433FaniLubię
12,800ObserwującyObserwuj
414ObserwującyObserwuj

Przeczytaj również