-Reklama-

Pedagogika waldorfska – alternatywna droga kształcenia dziecka

Pedagogika waldorfska inaczej metoda waldorfska to sposób nauczania, który opiera się na holistycznym podejściu do rozwoju dziecka. Została stworzona przez Rudolfa Steinera, austriackiego filozofa i pedagoga, na początku XX wieku. Nazwa pochodzi od pierwszej szkoły tego typu, założonej w 1919 roku przy fabryce papierosów Waldorf-Astoria w Stuttgarcie. Obecnie na świecie istnieje ponad tysiąc szkół i przedszkoli waldorfskich, które kształcą dzieci według tej pedagogiki. Jakie są jej założenia, cele i metody? Jakie są jej zalety i wady? Czy jest to dobra alternatywa dla tradycyjnego systemu edukacji?

-Reklama-

Założenia pedagogiki waldorfskiej

Metoda waldorfska zakłada, że dziecko jest indywidualnością duchową, która ma swoje własne zadanie i cel życiowy. Dlatego celem nauczania nie jest tylko przekazanie dziecku określonej ilości wiedzy i umiejętności, ale także wspieranie jego rozwoju osobowościowego, moralnego i duchowego. Pedagogika waldorfska opiera się na następujących założeniach:

 • Dziecko rozwija się etapowo, przechodząc przez trzy siedmioletnie okresy: od urodzenia do 7 roku życia (okres zabawy), od 7 do 14 roku życia (okres uczniowski) i od 14 do 21 roku życia (okres młodzieńczy). Każdy okres charakteryzuje się specyficznymi potrzebami i możliwościami dziecka, które należy uwzględniać w procesie nauczania.
 • Dziecko jest istotą trójdzielną, składającą się z ciała, duszy i ducha. Dlatego nauczanie powinno być zrównoważone i uwzględniać rozwój wszystkich trzech sfer: myślenia (ducha), uczuć (duszy) i woli (ciała). Nauczanie powinno być także zintegrowane i łączyć różne dziedziny wiedzy i umiejętności.
 • Dziecko uczy się przez naśladowanie, doświadczenie i aktywność. Dlatego nauczanie powinno być oparte na praktycznym działaniu, twórczej ekspresji i artystycznym kształceniu. Nauczyciel powinien być wzorem dla dziecka, a nie tylko autorytetem lub źródłem informacji.
 • Dziecko jest wolnym podmiotem, który ma prawo do samostanowienia i samorealizacji. Dlatego nauczanie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb, zainteresowań i zdolności dziecka, a nie do narzuconych standardów czy testów. Nauczyciel powinien być partnerem dla dziecka, a nie tylko instruktorem lub kontrolerem.

Cele pedagogiki waldorfskiej

Pedagogika waldorfska ma na celu wykształcenie człowieka wszechstronnego, zdolnego do samodzielnego myślenia, odczuwania i działania. Pedagogika ta dąży do osiągnięcia następujących celów:

 • Rozwój intelektualny – polega na rozbudzaniu ciekawości świata, kształtowaniu logicznego myślenia, rozwijaniu wyobraźni i kreatywności, poszerzaniu horyzontów i pogłębianiu wiedzy.
 • Rozwój emocjonalny – polega na budowaniu poczucia własnej wartości, kształtowaniu empatii i tolerancji, rozwijaniu uczuć i emocji, wyrażaniu siebie i swoich potrzeb.
 • Rozwój wolicjonalny – polega na wzmacnianiu woli i samodyscypliny, kształtowaniu odpowiedzialności i samodzielności, rozwijaniu umiejętności praktycznych i manualnych, podejmowaniu decyzji i realizacji celów.
 • Rozwój społeczny – polega na nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi, kształtowaniu umiejętności współpracy i komunikacji, rozwijaniu świadomości społecznej i obywatelskiej, szacunku dla innych kultur i tradycji.
 • Rozwój duchowy – polega na poszukiwaniu sensu życia, kształtowaniu własnego światopoglądu i wartości, rozwijaniu duchowości i religijności, szacunku dla natury i życia.

Metody pedagogiki waldorfskiej

Pedagogika waldorfska stosuje specyficzne metody nauczania, które mają na celu uwzględnienie etapów rozwojowych dziecka, zrównoważenie rozwoju trzech sfer dziecka i dostosowanie nauczania do indywidualności dziecka. Niektóre z tych metod to:

 • Lekcja główna – to dwugodzinne zajęcia poranne, podczas których uczeń zajmuje się jednym przedmiotem przez kilka tygodni (np. matematyką, historią, geografią). Lekcja główna ma charakter interdyscyplinarny i łączy różne aspekty danego tematu (np. teoretyczne, praktyczne, artystyczne). Lekcja główna składa się z trzech części: części rytmicznej (ćwiczenia ruchowe, recytacje, śpiew), części prezentacyjnej (wykład nauczyciela, opowieść) i części aktywnej (ćwiczenia pisemne, rysunki, dyskusje).
 • Epoka – to okres kilku tygodni lub miesięcy, podczas których uczeń zajmuje się jednym przedmiotem podczas lekcji głównej. Epoka ma na celu umożliwić uczniowi głębokie wniknięcie w dany temat i wielostronne jego opracowanie. Epoka kończy się prezentacją lub wystawieniem prac uczniów.
 • Zeszyt epoki – to zeszyt, w którym uczeń zapisuje i ilustruje treści z lekcji głównej. Zeszyt epoki jest tworzony przez ucznia samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela. Zeszyt epoki jest formą oceny pracy ucznia i jego indywidualnego wyrazu.
 • Nauczyciel klasowy – to nauczyciel, który prowadzi lekcję główną w swojej klasie przez cały okres szkoły podstawowej (6 lub 8 lat). Nauczyciel klasowy jest odpowiedzialny za całościowy rozwój uczniów i ich ocenę. Nauczyciel klasowy współpracuje z nauczycielami przedmiotowymi, którzy prowadzą zajęcia specjalistyczne (np. języki obce, muzyka, eurytmia).
 • Brak ocen – pedagogika waldorfska nie stosuje ocen liczbowych ani słownych. Zamiast tego nauczyciele oceniają postępy uczniów na podstawie obserwacji, rozmów i prac pisemnych. Na koniec każdego roku szkolnego uczniowie otrzymują opisowe świadectwa, które zawierają informacje o ich osiągnięciach i potrzebach rozwojowych.

Zalety i wady metody waldorfskiej

Pedagogika waldorfska ma wiele zwolenników i przeciwników. Niektórzy uważają ją za nowoczesną i humanistyczną metodę kształcenia, która rozwija potencjał i kreatywność dziecka. Inni krytykują ją za brak naukowego uzasadnienia, izolację od rzeczywistości i niewystarczające przygotowanie do życia. Oto niektóre z zalet i wad metody waldorfskiej:

Zalety:

 • szanuje indywidualność i wolność dziecka, dostosowując nauczanie do jego potrzeb, zainteresowań i zdolności.
 • stymuluje rozwój wszystkich sfer dziecka: intelektualnej, emocjonalnej, wolicjonalnej, społecznej i duchowej.
 • wykorzystuje różnorodne metody nauczania, które angażują dziecko w aktywny i twórczy proces uczenia się.
 • kładzie nacisk na kształcenie artystyczne, które rozwija wyobraźnię, ekspresję i wrażliwość dziecka.
 • buduje silną więź między nauczycielem a uczniem, opartą na zaufaniu, szacunku i współpracy.

Wady:

 • nie jest oparta na badaniach naukowych, lecz na filozofii antropozofii, która ma charakter ezoteryczny i kontrowersyjny.
 • nie uwzględnia wystarczająco standardów edukacyjnych i wymagań rynku pracy, co może utrudnić dzieciom przejście do innych szkół lub znalezienie zatrudnienia.
 • nie podlega zewnętrznej kontroli i ocenie jakości, co może prowadzić do nierówności i nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli waldorfskich.
 • izoluje dzieci od świata zewnętrznego, ograniczając ich kontakt z nowymi technologiami, mediami i innymi kulturami.
 • wymaga dużego zaangażowania i kosztów ze strony rodziców, którzy muszą wspierać szkołę finansowo, organizacyjnie i ideowo.

Metoda Waldorfska a metoda Montessori – która jest lepsza?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, która metoda jest lepsza: waldorfska czy montessori. Obie metody mają swoje zalety i wady, a wybór zależy od indywidualnych potrzeb, oczekiwań i przekonań rodziców i dzieci. Oto niektóre z kryteriów, które mogą pomóc w podjęciu decyzji:

 • Styl nauczania: metoda waldorfska opiera się na podejściu ukierunkowanym na nauczyciela, który prowadzi lekcje główne i wprowadza treści zgodnie z planem nauczania. Metoda montessori opiera się na podejściu skoncentrowanym na uczniu, który wybiera własne zadania i pracuje nad nimi w swoim tempie. Jeśli szukasz szkoły, która daje dziecku dużo swobody i samodzielności, metoda montessori może być lepszym wyborem. Jeśli szukasz szkoły, która daje dziecku jasne ramy i kierunek, metoda waldorfska może być lepszym wyborem.
 • Treści nauczania: metoda waldorfska opiera się na filozofii antropozofii, która ma charakter ezoteryczny i kontrowersyjny. Antropozofia zakłada istnienie świata duchowego i reinkarnacji, co może być sprzeczne z niektórymi światopoglądami i wartościami. Metoda montessori nie ma określonej duchowości, lecz jest bardzo elastyczna i dostosowuje się do różnych kultur i religii. Jeśli szukasz szkoły, która jest neutralna światopoglądowo i respektuje różnorodność, metoda montessori może być lepszym wyborem. Jeśli szukasz szkoły, która ma silną podstawę duchową i ideową, metoda waldorfska może być lepszym wyborem.
 • Zabawa i twórczość: metoda waldorfska kładzie duży nacisk na rozwój artystyczny dziecka, poprzez zajęcia takie jak muzyka, rysunek, malarstwo, rzeźba, teatr czy eurytmia. Metoda waldorfska zachęca dziecko do tworzenia własnych zabawek z naturalnych materiałów i używania wyobraźni. Metoda montessori natomiast skupia się na rozwoju intelektualnym dziecka, poprzez zajęcia takie jak matematyka, język, geografia czy biologia. Metoda montessori używa specjalnie zaprojektowanych materiałów edukacyjnych, które mają konkretny cel i funkcję. Jeśli szukasz szkoły, która rozwija kreatywność i ekspresję dziecka, metoda waldorfska może być lepszym wyborem. Jeśli szukasz szkoły, która rozwija logiczne myślenie i umiejętności dziecka, metoda montessori może być lepszym wyborem.

Oczywiście te kryteria nie są jedynymi ani ostatecznymi. Każda szkoła jest inna i ma swoją własną atmosferę i charakter. Dlatego najlepszym sposobem na sprawdzenie, która metoda jest lepsza dla Twojego dziecka, jest odwiedzenie kilku szkół waldorfskich i Montessori i porozumienie się z nauczycielami i rodzicami. Tylko Ty możesz podjąć najlepszą decyzję dla swojego dziecka.

fot. canva
-Reklama-

Musisz przeczytać

Podobne artykuły

Komentarze

Jesteśmy też tutaj

236,433FaniLubię
12,800ObserwującyObserwuj
414ObserwującyObserwuj

Przeczytaj również