-Reklama-

Co to jest dysortografia i jak ją leczyć?

Dysortografia to zaburzenie związane z trudnościami w pisaniu, polegające na trudnościach w nauce ortografii i pisowni wyrazów. Dzieci z dysortografią mają trudności w rozpoznawaniu i stosowaniu zasad ortografii, a także w dobieraniu odpowiednich liter i ich kolejności w wyrazach.

-Reklama-

Dysortografia jest jednym z najczęstszych zaburzeń związanych z trudnościami w pisaniu, a jej objawy często występują wraz z objawami dysleksji. Osoby z dysortografią mogą mieć trudności z poprawnym zapisywaniem słów, często pomylić litery lub zamienić je miejscami, popełniać błędy interpunkcyjne lub popełniać błędy składniowe.

Jak objawia się dysortografia?

Objawy dysortografii to trudności w pisaniu i ortografii, w tym:

 1. Trudności z rozpoznawaniem i stosowaniem zasad ortografii, takich jak zasady pisowni wyrazów, interpunkcji i składni.
 2. Trudności w doborze właściwych liter i ich kolejności w wyrazach, co często prowadzi do błędów ortograficznych, np. popełniania literówek, zamieniania liter miejscami, błędów składniowych i interpunkcyjnych.
 3. Trudności w pisaniu czytelnego i zrozumiałego tekstu, ze względu na błędy ortograficzne, interpunkcyjne i gramatyczne.
 4. Trudności w szybkim pisaniu i spisywaniu notatek, co często prowadzi do frustracji i obniżenia samooceny.
 5. Trudności w pisaniu ręcznym i komputerowym.
 6. Potrzeba dodatkowego czasu i wysiłku na pisaniu i korygowaniu tekstu.
 7. Obniżenie motywacji do pisania i nauki.

Jeśli dziecko lub osoba dorosła wykazuje powyższe objawy i ma trudności z pisaniem i ortografią, warto skonsultować się z lekarzem lub specjalistą z dziedziny psychologii, pedagogiki lub logopedii, aby dokładnie ocenić przyczyny trudności i rozpocząć odpowiednie leczenie lub terapię.

Jakie są przyczyny dysortografii?

Przyczyny dysortografii są różnorodne i złożone. Mogą mieć one podłoże genetyczne, wynikać z zaburzeń rozwoju mowy lub być spowodowane urazem mózgu lub innymi czynnikami medycznymi.

Oto kilka czynników, które mogą przyczynić się do rozwoju dysortografii:

 1. Dziedziczność: Zaburzenia związane z trudnościami w pisaniu, w tym dysortografia, mogą mieć podłoże genetyczne. Wiele badań wykazuje, że istnieje pewne dziedziczenie zaburzeń związanych z językiem i pisaniem, a dzieci mają większe ryzyko rozwoju dysortografii, jeśli ich rodzice mieli podobne problemy.
 2. Problemy w rozwoju mowy: Dzieci, które miały problemy z mową, np. opóźnienia mowy lub trudności w wymowie dźwięków, mogą mieć trudności w pisaniu. Problemy w rozwoju mowy mogą wpłynąć na rozwój umiejętności pisania i ortografii.
 3. Problemy z przetwarzaniem sensorycznym: Osoby z dysortografią mogą mieć trudności z przetwarzaniem informacji sensorycznych, takich jak dźwięki i obrazy, co może wpłynąć na ich umiejętności językowe, w tym na umiejętność pisania.
 4. Problemy z funkcjonowaniem mózgu: Zaburzenia funkcjonowania mózgu, takie jak urazy głowy lub zaburzenia neurologiczne, mogą wpłynąć na rozwój umiejętności pisania i ortografii.
 5. Brak odpowiedniego treningu lub ćwiczeń: Dzieci, które nie są wystarczająco trenowane w pisaniu i ortografii, mogą mieć trudności z rozwijaniem tych umiejętności.
 6. Nieprawidłowości w procesie uczenia się: Czasami dzieci mają trudności z przyswajaniem informacji w sposób właściwy dla ich stylu uczenia się, co może wpłynąć na ich umiejętności pisania i ortografii.
 7. Czynniki emocjonalne: Stres, lęk i niskie poczucie własnej wartości mogą wpłynąć na rozwój umiejętności pisania i ortografii.

Wiele dzieci z dysortografią ma kombinację tych czynników, co utrudnia precyzyjną diagnozę i leczenie. Dlatego ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem lub specjalistą, aby dokładnie ocenić przyczyny trudności i zaproponować odpowiednie leczenie lub terapię.

Jak leczyć dysortografię?

Dysortografia może powodować trudności w szkole i codziennym życiu, ale istnieją specjalne metody terapeutyczne, które pomagają w radzeniu sobie z tym zaburzeniem. Na przykład, terapia logopedyczna i zajęcia z terapeutą pisania mogą pomóc poprawić umiejętności pisania i ortografii u osób z dysortografią.

Leczenie dysortografii zależy od indywidualnych potrzeb i objawów pacjenta. Oto kilka sposobów leczenia dysortografii według terapii:

Ortograficznej. Metoda ta skupia się na nauce prawidłowej pisowni słów poprzez regularne ćwiczenia i powtarzające się zadania. Terapia ortograficzna może również obejmować naukę zasad gramatycznych, interpunkcyjnych i składniowych.

Fonologicznej. Ta forma terapii skupia się na rozwijaniu umiejętności rozpoznawania dźwięków i związków dźwiękowo-literowych, co może poprawić umiejętności pisania i czytania.

Opartej na multisensorycznym podejściu. Ta forma terapii wykorzystuje różne zmysły (np. słuch, wzrok i dotyk), aby wzmocnić proces uczenia się pisania i czytania.

Neuropsychologicznej. Ta forma terapii ma na celu rozwój zdolności poznawczych i umiejętności mózgowych, które mogą wpłynąć na proces pisania i czytania.

indywidualnej. Terapia indywidualna z wykwalifikowanym specjalistą może pomóc w określeniu indywidualnych potrzeb pacjenta i dostosowaniu leczenia do ich potrzeb.

Wsparcie emocjonalne i psychologiczne. Pacjenci z dysortografią mogą cierpieć z powodu trudności w pisaniu i czytaniu, co może prowadzić do frustracji i stresu. Wsparcie emocjonalne i psychologiczne może pomóc w radzeniu sobie z tymi trudnościami.

Dysortografia jest zaburzeniem, które może towarzyszyć dysleksji lub występować osobno. Dlatego też ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem lub specjalistą w celu ustalenia najlepszego sposobu leczenia dla pacjenta.

-Reklama-

Musisz przeczytać

Podobne artykuły

Komentarze

Jesteśmy też tutaj

236,433FaniLubię
12,800ObserwującyObserwuj
414ObserwującyObserwuj

Przeczytaj również