Autyzm – objawy u dziecka

Jeszcze do niedawna pojęcie autyzmu wydawało się niejasne i kojarzyło się ludziom z rzadko rozpoznawanym zaburzeniem. W ciągu ostatnich kilkunastu lat znacznie wzrosła świadomość i wiedza na jego temat, a wraz z nią zwiększyła się również rozpoznawalność autyzmu wśród najmłodszej grupy naszego społeczeństwa. Autyzm należy rozumieć jako całościowe zaburzenie rozwojowe przejawiające się trudnościami dziecka w zakresie trzech sfer: relacji, komunikacji oraz zachowań.