wasteworld – punktacja

wasteword – główne
wasteworld – dostosowanie przestrzeni