Czy moje dziecko ma dysleksję?

Dysleksja to jedna z najczęściej występujących trudności w uczeniu się. Osoby z dysleksją mają problemy z prawidłowym odczytywaniem i rozumieniem słów pisanym, co wpływa negatywnie na ich umiejętność czytania, pisania i mówienia. W niniejszym artykule omówimy objawy, przyczyny i sposoby leczenia dysleksji.