Inflancka

brak porodów rodzinnych, sala przepełniona,