cechy_kompatybilny-min

xar_prod
cechy_przyleganie-min