Polityka prywatności

Informacje o serwisie
Operatorem serwisu mamy-mamom.pl jest firma Iguana Koncept z siedzibą w Warszawie (03-290) na ul. Podłużnej 30h/4

Ze względu na szczególny charakter serwisu, jego twórcy starają się przede wszystkim kierować dobrem Użytkowników i dostosować serwis do ich potrzeb. Szanujemy dane osobowe wszystkich Użytkowników i, w przypadku wyrażenia takiej woli, zapewniamy im anonimowość oraz możliwość modyfikacji swoich danych.

Zasady korzystania z serwisu i odpowiedzialność
Wszelkie aktywności Użytkowników (w tym komentowanie) powinno być zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami społecznymi i normami obyczajowymi. Zakazane jest obrażanie innych Użytkowników, używanie słów ogólnie przyjętych za obraźliwe czy, w każdy inny sposób, działanie na niekorzyść Użytkowników jak i Operatora Serwisu. Bez zgody Operatora Serwisu nie można publikować treści o charakterze reklamowym, promocyjnych lub niezgodnym z przepisami prawa polskiego. Iguana Koncept zastrzega sobie także prawo do blokowania Użytkowników, którzy złamali powyższe zasady.

Dodawanie komentarzy
Dodawanie komentarzy w serwisie mamy-mamom.pl jest bezpłatne. Odbywa się za pośrednictwem serwisu DISQUS. Wszystkie komentarze są przechowywane na koncie DISQUS, a nie w bazie danych Operatora Serwisu. Zobacz zasady korzystanie z DISQUS >> 

Dane osobowe i ich przetwarzanie
Iguana Koncept posiada bazę informacji o swoich Użytkownikach. Podanie przez użytkownika danych w formularzu subskrybenta jest jednoznaczne z potwierdzeniem ich autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym oraz wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie tych danych przez Iguana Koncpet z siedzibą w Warszawie przy ul. Podłużnej 30h/4 zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Dostęp do wszelkich treści serwisu, w tym zapisanie się na listę subskrybentów newselttera są bezpłatne, a ich autorzy i serwis nie odpowiadają za ewentualne szkody zaistniałe w wyniku ich używania. Iguana Koncept zastrzega sobie prawo do przesyłania na podane (podczas zapisywania się na listę subskrybentów newslettera serwisu) adresy mailowe (poczty elektronicznej) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie Iguana Koncept jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.

Iguana Koncept przetwarza dane użytkownika, za jego zgodą, m. in. w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej. Dane te pomagają Operatorowi Serwisu określić upodobania użytkowników, a tym samym udoskonalić kierowaną do nich ofertę. Operator Serwisu korzysta ponadto z tych informacji dla sprawniejszego organizowania promocji i konkursów. Wiedząc do kogo mają one być skierowane, łatwiej definiuje ich ostateczną formułę i kształt.

Udostępnianie informacji o użytkowniku
Iguana Koncept zobowiązuje się, że nie będzie udostępniać danych osobowych i adresów e-mail Użytkowników serwisu żadnym podmiotom gospodarczym czy firmom w celu osiągania korzyści materialnych czy też dalszego przetwarzania. Dane użytkowników są odpowiednio zabezpieczone i dostępne tylko Iguana Koncept. Każdy Użytkownik ma dostęp do swoich danych oraz ich poprawiania.

Ochrona praw autorskich
Wszystkie materiały publikowane w serwisie mamy-mamom.pl (artykuły, wpisy o charakterze blogowym, opinie Użytkowników, a także ich pytania do innych Użytkowników) objęte są prawem autorskim i każdy Użytkownik ma prawo do ich modyfikacji. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku jest łamaniem prawa polskiego.

Pliki cookies a przeglądarki internetowe
Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że wyżej wymienione informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość: zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn; określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.; blokowania lub usuwania cookies.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:
zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
blokowania lub usuwania cookies.

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Subscribe to our newsletter

autoresponder system powered by FreshMail
 

autoresponder system powered by FreshMail