Reklama

Becikowe 2018 – komu się należy i gdzie się o nie starać

Becikowe 2018, czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje każdemu świeżo upieczonemu rodzicowi. By otrzymać to świadczenie, muszą być spełnione pewne warunki. I to nie tylko finansowe.

Reklama

Becikowe 2018, które jeszcze jakiś czas temu przysługiwało każdemu świeżo upieczonemu rodzicowi, zostało zastąpione jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka. Kwota świadczenie nie uległa przy tym zmianie i nadal wynosi 1000 zł.

Becikowe 2018– komu się należy?

Becikowe, jako zapomoga, jest uwarunkowane dochodami rodziny, w której pojawia się dziecko. Jest to jednorazowa pomoc w wysokości 1000 zł, która przysługuje ojcu lub matce (albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu) dziecka. Najważniejszym warunkiem, który musi być spełniony, by uzyskać świadczenie – jest dochód rodzinny nie przekraczający 1922 zł w przeliczeniu na osobę. Drugim warunkiem, który należy spełnić jest konieczność pozostawania pod opieką medyczną ciężarnej nie później niż od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu. Ten drugi warunek nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko.

Becikowe – jakie dokumenty należy złożyć?

By potwierdzić swoje prawo do uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, należy przedstawić następujące dowody:

 • zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu. Zaświadczenie może wystawić położna,
 • potwierdzenie uzyskania w okresie zasiłkowym dochodu nie przekraczającego 1922 zł na osobę (jeśli o świadczenie ubiegamy się od 1.11.2017 do 31.10.2018 to należy wykazać dochody za rok 2016).

Wzory wniosków i oświadczeń można pobrać TUTAJ

Becikowe 2018 – komu nie przysługuje?

Mimo spełnionych ww. warunków, istnieją pewne wyjątki, gdy świadczenie pieniężne nie przysługuje. Jendorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka nie przysługuje, gdy:

 • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
  a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  b) ojciec dziecka jest nieznany,
  c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
  e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Becikowe 2018 – gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy o zapomogę występują opiekunowie – wniosek składa się w ciągu 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką (nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia). Wnioski złożone po terminie nie są rozpoznawane. Wnioski o wypłatę powinny być składane we właściwych dla danego terenu placówkach np. w urzędach gminy, urzędach dzielnic czy Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Zobacz jeszcze:

Na jakie świadczenia możesz liczyć po porodzie?

Autor: Ania
Foto: pixabay.com

 

 • Angelika Dolata

  Mam pytanie. Dziecko urodzić ma się w styczniu 2018 roku. Rozumiem, że przedstawiamy dochody za 2016 rok, ale czy dzielimy je na 3 czy 2 osoby? Dodatkowo małżeństwem jesteśmy od sierpnia 2016 roku, czy to ma znaczenie? To nasze pierwsze dziecko.

  • Malwina

   Tak za 2016 rok trzeba sytuacje opisać przy urzedniku mama lub tata, tylko trzeba przedstawiać sytuacje taty i mamy. Dlatego najlepiej udać sie oboje. Dzielone jest to na trzy osoby bo wnioskujemy na urodzone juz dzieciątko. Trzeba mieć zaświadczenie od lekarza ze jest sie pod opieka od 10 tyg ciąży i trzeba również wykazac. My również spodziewamy sie malutkiej luty 2018 i również jesteśmy małżeństwem od sierpnia 2017. My musimy udać sie do MOPS.

 • To lipa że jest teraz uzależnione od dochodów, dobra q zmiana😥

 • Joanna W

  Jestem ubezpieczona w Krus od 20 sierpnia 2015 roku, w czerwcu 2018 urodzi mi się dziecko w związku z tym z jakich świadczeń mogę skorzystać?

 • Mirela Drabik-Janukowicz

  Witam. Jestem w 23 tyg. ciąży a dziecko urodzi się w lipcu 2018. Mąż pracuje za granicą. Ja mam zatrudnienie na cały etat w Polsce. Czy mamy szansę na becikowe? Jeśli tak, to jak przedstawić zarobki męża bo w Polsce się nie rozlicza?

Subscribe to our newsletter

autoresponder system powered by FreshMail